dr. Alexa Péter

ügyvéd

Bemutatkozás

Dr. Alexa Péter ügyvéd vagyok. Diplomámat 2012-ben szereztem a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, summa cum laude minősítéssel. Már egyetemistaként igyekeztem minél szélesebb szakmai tapasztalatra szert tenni, ezért a kari tudományos élet aktív tagja voltam, részt vettem több munkajogi, polgári jogi és büntető eljárásjogi versenyen.

Az egyetemi éveket követően Debrecenben, a Varga és Molnár Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltjeként dolgoztam. A jelölti évek alatt főként társasági jogi, gazdasági-kereskedelmi jogi és munkajogi kérdések megoldásával foglalkoztam, és széleskörű tapasztalatra tettem szert az atipikus szerződésekkel kapcsolatban is.

Jogi szakvizsgámat jeles minősítéssel szereztem, a Debreceni Ügyvédi Kamarába való felvételem óta ügyvédként tevékenykedem.

dr. Alexa Péter

Az irodáról

Mind peres, mind peren kívüli tevékenységem során törekszem a jogviták lehetőség szerinti megelőzésére, illetve a jogviták mielőbbi, békés lezárását elősegíteni.

Természetes személyek, gazdasági társaságok, civil szervezetek és valamennyi jogalany számára is fontos, hogy a mindennapi problémáik megoldásával kapcsolatban a döntéseiket pénzügyi, üzleti, ugyanakkor jogi szempontból is előkészítsék.

Munkám során igyekszem a felmerülő problémákra - azok részletes és szakszerű feltárását követően - gyors, ugyanakkor jogilag megalapozott válaszokat adni.

Szakterületek

társasági és cégjog
civil szervezetek joga
gazdasági és kereskedelmi jog
munkajog
szerződések joga
peres- és peren kívüli képviselet

Elérhetőségek

dr. Alexa Péter ügyvéd

4026 Debrecen, Darabos utca 37.

telefon: +36-30-33-93-193

e-mail: a.peter@dralexa.hu